Naamdenkers logo dark

Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Naamdenkers.
Recht

Het gebruik van de website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in. Op deze website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Disclaimer

Naamdenkers behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Naamdenkers website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.

Communicatie

De verzender van enige communicatie aan deze website, of anderszins aan de eigenaars van deze website is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Naamdenkers. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Naamdenkers is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Naamdenkers niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Naamdenkers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Naamdenkers geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende website en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze website.